Užitečné odkazy

Insolvenční rejstřík – https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

 

Vzorové formuláře pro ins.říz. – https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR

Registr ekonomických subjektů – http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz

Nahlížení do katastr nemovitostí – http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Portál justice – http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx