Insolvenční návrh na dlužníka

Víte, že

  • Jedním z účinků zahájeného insolvenčního řízení je omezení dlužníka v nakládání s majetkem
  • Se v průběhu insolvenčního řízení zkoumají předchozí úkony dlužníka

Jak pomůžeme

  • Poradenství ohledně efektivního vymožení Vaší pohledávky
  • Vypracování insolvenčního návrhu
  • Vypracování přihlášky pohledávky
  • Poradenství a podávání návrhů v průběhu insolvenčního řízení