O nás

V kanceláři přímo v centru Plzně vykonával Mgr. František Bureš nejdříve koncipientskou praxi pod vedením JUDr. Aleny Kasalové, advokátky, kdy jejími kolegy byli Mgr. Petr Vlach a JUDr. Jiří Vlasák. Ještě za doby výkonu praxe úspěšně složil zkoušku insolvenčního správce a po absolvování advokátních zkoušek na výbornou se věnuje vlastní advokátní praxi.

Mgr. František Bureš je držitelem mezinárodního certifikátu FCE (anglický jazyk).