Občanské právo

V oblasti občanského práva poskytujeme právní služby jak klientům, kteří potřebují řešit spory o nepeněžitá plnění, tak i klientům, kterým jiné osoby dluží, popř. jsou sami žalováni. Do našeho portfolia patří zejména:

  • Tvorba a úpravy smluv
  • Konzultace v oblasti prodeje a koupě nemovitostí, zajištění smluv a advokátních úschov
  • Konzultace ohledně daňových souvislostí s převodem nemovitostí souvisejícími, zastupování před katastrálními úřady
  • Sousedské spory
  • Spory týkající se náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení
  • Spory týkající se smluv o dílo, smluv o půjčce, smluv cestovních, smluv o sdružení apod.
  • Spory ze smluv o úvěru uzavřených s nebankovními institucemi