Insolvenční správce

Kancelář insolvenčního správce vznikla v roce 2010 a již za tuto dobu činí naše portfolio přes 230 dlužníků. S ohledem na odpovědnost a náročnost činnosti insolvenčního správce zajišťuje činnost kanceláře tým, který kontinuálně sleduje právní úpravu i neustále se měnící judikaturu.

 

Naším cílem je maximální uspokojení věřitelů a kontrola úkonů dlužníka před zahájením insolvenčního řízení se současným zachováním zákonných práv dlužníka.