Návrh na oddlužení

Oddlužení od insolvenčního správce

 • Dlužníkům zpracujeme návrh na oddlužení (osobní bankrot) v rozmezí několika dnů, v případě nutnosti do druhého dne. Rychlost vypracování návrhu je závislá na dodaných podkladech.
 • Návrh na oddlužení vám zpracuje odborník, nikoliv neznalý příživník
 • Návrh na oddlužení zpracuje právně vzdělaný advokát a insolvenční správce
 • Máme aktuální znalost insolvenční judikatury a aktuálních názorů a postupů soudů

 

Víte, že:

 • Již není nezbytně nutné uhradit věřitelům 30% jejich pohledávek
 • Je možné se oddlužit již během 3 let
 • Pobíráte-li starobní důchod máte oproti ostatním v rámci oddlužení výhodu
 • Máte-li příjmy z podnikání a návrhu na oddlužení nebude věnována dostatečná pečlivost a odbornost, mohou být pro Vás zálohy stanovené insolvenčním soudem likvidační
 • Může mít na Vás a Vaši rodinu fatální vliv nesprávná či neúplná rada nebo nesprávná příprava podkladů pro oddlužení
 • V určitých případech je oddlužení možné i pro osoby mající dluhy z podnikání
 • Můžete požádat o nižší splátky a to dokonce i v průběhu oddlužení
 • Vaše oddlužení má dopad na Vašeho manžela/ku
 • Nemusíte vždy přijít o nemovitosti, na kterých máte zástavu
 • Jsou dva druhy oddlužení
 • Lze se bránit věřitelům, jež přihlašují své pohledávky neoprávněně nebo je nadhodnocují