Ceník / Insolvenční správce

Odměna insolvenčního správce je hrazena primárně z majetkové podstaty v souladu s vyhláškou č. 313/2007 Sb. o odměně insolvenčního správce.

Cena za zpracování návrhu na oddlužení se odvíjí od složitosti věci