Advokacie/advokátní kancelář

Naše advokátní kancelář je připravena řešit většinu právních problémů našich klientů komplexně, neboť již od koncipientských počátků bylo nutno řešit nikoliv pouze jedinou oblast práva. Protože většinou každý právní problém zasahuje do více právních oblastí, jsme s ohledem na toto schopni poskytnout klientovi tomuto odpovídající péči.

Další naší dominantou a specifičností je kombinace kanceláře advokátní a kanceláře insolvenčního správce, kdy zejména v oblasti práva občanského a obchodního jsme schopni vyřešit právní záležitost i v kontextu s insolvenčním zákonem a jeho hojně se měnící judikaturou.

Osobám s finančními problémy jsme schopni s ohledem na naše zkušenosti pomoci s vyřešením jejich úpadkové situace podáním návrhu na oddlužení (osobní bankrot).

Naše kancelář spolupracuje s daňovými poradci, účetními, dalšími advokátními kancelářemi a společnostmi, zabývající se správou a vymáháním pohledávek, jakož i s kolegy insolvenčními správci.