Obchodní právo

Poskytujeme právní služby skrze široké spektrum obchodního práva všem podnikatelům, jakož i dalším subjektům, jejichž právní problém do oblasti obchodního práva zasahuje. Řešíme jak otázky obchodních společností, tak i obchodních závazkových vztahů. Do našeho portfolia spadá zejména:

  • Zakládání obchodních společností
  • Změny týkající se obchodních společností a jejich zápis do obchodního rejstříku
  • Přípravy valných hromad společností
  • Poradenství v oblasti fungování obchodní společnosti
  • Prokury, změny v jednání a osobách statutárních orgánů a společníků společnosti
  • Obchodní smlouvy a jejich změny, poradenství v oblasti rizik smluvních ustanovení
  • Zastupování v obchodněprávních sporech před soudy
  • Konzultace trestněprávních rizik a daňových dopadů se zamýšlenými obchodními transakcemi spojenými

S ohledem na spojení kanceláře advokátní a kanceláře insolvenčního správce v jedné osobě jsme schopni upozornit klienty na případné dopady jednání společností v případném následném insolvenčním řízení.