Pracovní právo

V oblasti pracovního práva poskytujeme právní služby jak zaměstnancům, tak i zaměstnavatelům. Tato oblast práva je jednou z častěji se měnících, proto neustále sledujeme změny právních předpisů a judikaturu. Do našeho portfolia patří zejména:

  • tvorba pracovních smluv, dohod o hmotné odpovědnosti a ostatních dohod
  • řešení všech otázek souvisejících s ukončením pracovněprávního vztahu a výplatou odstupného
  • řešení otázek souvisejících s odpovědností zaměstnance nebo zaměstnavatele za škodu
  • vymáhání dlužné mzdy i v rámci platební neschopnosti zaměstnavatele