Trestní právo

V oblasti trestního práva zastupujeme naše klienty v jakékoliv fázi trestního řízení včetně zastupování poškozených v trestním řízení. Do našeho portfolia patří zejména:

  • prvotní konzultace před podáním vysvětlení popř. výslech obviněného
  • účast při vyšetřovacích úkonech
  • návrh postupu v trestním řízení
  • zastupování před trestními soudy
  • zastupování v odvolacím popř. dovolacím řízení
  • uplatnění nároků poškozeno v rámci trestního řízení