Rodinné právo

V oblasti rodinného práva poskytujeme právní služby jak v oblasti vztahů mezi manžely, popř. jimi a jejich dětmi, tak i v oblasti sporů, které jsou spojené s rozvratem manželství, popř. partnerství. Máme bohaté zkušenosti v oblasti vypořádání společného jmění manželů a v oblasti svěření nezletilých dětí do péče jednoho z rodičů, stanovení výživného a styku s nezletilými dětmi. Do našeho portfolia patří zejména:

  • Smlouvy mezi manžely
  • Spory v oblasti vypořádání společného jmění manželů
  • spory týkající se výchovy a výživy nezletilých dětí
  • vymáhání dlužného výživného
  • sepsání tzv. nesporného rozvodu

S ohledem na citlivost rodinně-právních záležitostí se snažíme jak klientům, tak i klientkám vycházet maximálně vstříc, porozumět jejich složité životní situaci a s ohledem na toto udělat maximum pro volbu vhodného způsobu řešení.