Insolvenční návrh společnosti

Víte, že

  • Dle ust. § 98 insolvenčního zákona dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, je povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku
  • V případě, že tuto povinnost statutární orgán společnosti nesplní, odpovídá za škodu

Jak pomůžeme

  • Poradenství ohledně podmínek úpadku
  • Poradenství ohledně rizik a postupů v insolvenčním řízení
  • Vypracování insolvenčního návrhu